Duurzame vis

Voor een gezonde visstand, nu en morgen

 

Om ook in de toekomst vis te kunnen blijven vangen, moet er voldoende volwassen vis in de zee achterblijven die kan zorgen voor nieuwe aanwas. Deli XL is zich hier zeer van bewust en heeft daarom duurzame visvangst hoog op de agenda staan.

Deli XL adviseert

In veel visserijen over de hele wereld worden de visstanden bijgehouden en geanalyseerd, worden quota afgesproken en gecontroleerd en worden wateren en havens gecontroleerd. Dit alles om de visstand in evenwicht te houden. Deli XL kan u adviseren als u kiest voor duurzame vis.

Groeiend assortiment

Deli XL werkt er actief aan om het assortiment duurzame vis uit te breiden én inzichtelijk te maken. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van de Viswijzer als het MSC-label (Marine Stewardship Council).

De Viswijzer

Het Wereld Natuurfonds en Stichting De Noordzee geven ieder jaar een nieuwe Viswijzer uit waarop staat welke vissen verantwoord zijn gevangen en die uw gasten dus met een gerust hart kunnen eten. De Viswijzer geeft consumenten het advies om te kiezen voor vis waarvan de vangst het leven in zee zo weinig mogelijk beschadigt.

Marine Stewardship Council label

Vis met het MSC-keurmerk is gegarandeerd duurzame vis. MSC is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet om het visaanbod in de zee voor lange termijn te behouden. Alleen producten uit duurzame en goed beheerde visserijen mogen het label dragen.

De vier regels voor duurzame visserij

MSC heeft vier belangrijke regels opgesteld waar producten aan moeten voldoen om het keurmerk te mogen dragen:
1. De visserij mag niet leiden tot overbevissing of uitputting van vissoorten;
2. De natuur onder water moet worden beschermd;
3. De visserijbedrijven moeten zich verantwoorden over hun doen en laten en
garant staan voor een effectief, duurzaam beheer van het visaanbod;
4. Visserijen moeten lokale, nationale en internationale wetten en regels respecteren.

Meer weten?

Neem contact op over het assortiment duurzame vis van Deli XL