Single Euro Payments Area (SEPA)

SEPA Algemeen

Op 1 augustus 2014 zijn alle banken over gegaan van een nationaal systeem voor betalingsverkeer naar één Europese standaard genaamd Single Euro Payments Area (SEPA). Dit heeft invloed op uw machtiging tot incasso aan Bidvest Deli XL. Hier leest u hoe u kunt zorgen dat het betalingsverkeer tussen u en Bidvest Deli XL geen hinder zal ondervinden.


Single Euro Payments Area (SEPA)

SEPA is een initiatief van de Europese Unie en de internationale banken om te komen tot harmonisatie en uniformering van het betalingsverkeer binnen de deelnemende lidstaten.

Bedrijven en consumenten maken gebruik van een langer bankrekeningnummer: IBAN. Ook zijn overschrijvingen en incasso’s aangepast aan nieuwe betaalstandaarden. Op de website www.overopiban.nl leest u wat er precies is veranderd.


Let op: heeft u geen automatische incasso bij Bidvest Deli XL? Dan is deze informatie voor u niet van toepassing.