Kwaliteitsgarantie en procedure bij incidenten

Voedselveiligheid

Bidvest Deli XL streeft naar een gezonde onderneming voor klanten, medewerkers en maatschappij. Een eerste vereiste van verantwoordelijkheid voor klanten en maatschappij is het leveren van voedselveilige producten en het voldoen aan gegarandeerde kwaliteit.

Wij hebben onze organisatie zo ingericht dat wij zo optimaal mogelijk voldoen aan bovengenoemde doelstelling en aan de wettelijk gestelde eisen. Ook garanderen wij de kwaliteit door zorgvuldige selectie van leveranciers en continue controle van de eigen operatie.


Kwaliteit staat voorop

Dit doen wij onder meer door:

  • HACCP certificatie van alle Bidvest Deli XL vestigingen.
  • Uitsluitend samen te werken met leveranciers die HACCP-waardig zijn.
  • Enkel te kiezen voor leveranciers (private label- , vers- , koel- en diepvriesartikelen) die gecertificeerd zijn voor een standaard conform GFSI (Global Food Safety Initiative).
  • Periodiek kwaliteitsaudits uit te voeren bij leveranciers van private labelartikelen.
  • Een aantal keren per jaar bij een extern, gecertificeerd laboratorium private label producten te controleren op ingrediëntendeclaraties en/of microbiologische waarden.
  • Ons uiterste best te doen om de bedrijfscontinuïteit en de productkwaliteit te waarborgen en effectief om te gaan met calamiteiten en verstoringen.

Download het HACCP-certificaat


Procedure bij incidenten

Wij hebben een eigen procedure opgesteld in geval van calamiteiten die mogelijk kunnen leiden tot een recall. Onze afdeling Kwaliteit en de afdeling Buying & Merchandising beslissen of een product uit de markt gehaald moet worden of dat er andere acties noodzakelijk zijn.

U wordt zo snel mogelijk ingelicht
Na een melding van een incident dat leidt tot een recall wordt u zo snel mogelijk ingelicht door uw afdeling Customer Service. Wanneer artikelen retour worden genomen krijgt u een aanbod voor een passend alternatief. De retour genomen producten worden geïsoleerd opgeslagen en uiteindelijk afgevoerd naar de producent of worden vernietigd door een daartoe erkend bedrijf.

Daarnaast wordt de inkomende goederenstroom van betreffende producten bij onze distributiecentra stopgezet en worden leveranciers geïnformeerd. Nieuwe bestellingen worden niet geplaatst en bestaande orderregels worden geblokkeerd.

Bereikbaarheid
Bij product- en/of procesincidenten zijn wij voor leveranciers zeven dagen per week, 24 uur per dag, telefonisch bereikbaar. In de leveringsafspraken met onze leveranciers is dezelfde eis opgenomen.

HACCP certificatie

Download ons HACCP certificaat pdf-bestand