Wijziging adres, contactgegevens of bedrijfsgegevens

Adreswijziging

U kunt uw adreswijziging door ons een e-mail te sturen of neem telefonisch contact op met uw afdeling Customer Service .


Wijziging contactgegevens/bedrijfsgegevens

Uw contact- of bedrijfsgegevens kunt u wijzigen door ons een e-mail te sturen of neem telefonisch contact op met uw afdeling Customer Service .

Contact- en bedrijfsgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • e-mailadres(sen);
  • naam;
  • contactpersonen;
  • wijziging naamstelling;
  • KVK-nummer.